Διαγνωστικά και Ακτινολογικά Κέντρα


Εξοπλισμός, μηχανήματα και συσκευές για ακτινολογικά και διαγνωστικά κέντρα.


Σχετικά

Η HealthPro Ltd. προσφέρει σε διαγνωστικά και ακτινολογικά κέντρα μηχανήματα και συσκευές όπως πανοραμικά μηχανήματα, πανοραμικά 3D, συσκευές και συστήματα υπερήχων καθώς και υλικά – αναλώσιμα.
Η Healthpro διαθέτει μια έμπειρη, άρτια καταρτισμένη και διαρκώς εκπαιδευόμενη στις νέες τεχνολογίες ομάδα για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών και τεχνική υποστήριξη στο διαγνωστικό εξοπλισμό.

Products & Services

Οδοντιατρική πανοραμική ακτινογραφία

2D Πανοραμικά ακτινογραφικά

ORTHOPHOS SL 2D. A revolution in 2D panoramic imaging.
The ORTHOPHOS SL 2D combines unparalleled image quality with an excellent workflow and the confidence that comes from MADE IN GERMANY quality. This means you can rely on finding the ideal diagnostic basis for your treatments every day. Together with the intuitive simplicity of modern SIDEXIS 4 imaging software, the ORTHOPHOS SL becomes the complete X-ray solution – for every practice.

Direct Conversion Sensor for incomparable image definition
Sharp Layer (SL) technology ensures the entire jaw is in focus
Interactive SL for subsequent lingual / buccal object focusing without a second X-ray
SIDEXIS 4 imaging software: modern, intuitive, unique tools
Optional Ceph arm and upgrade to a 3D device available

pi_einstiegsseite-orthophos-sl_en

ORTHOPHOS XG 3Dready. The Advanced model: The 2D unit which can be upgraded to 3D for future-oriented practices.
ORTHOPHOS XG 3Dready makes the ideal partner for dentists and group practices that wish to actively plan and shape their futures. Start now with 2D and upgrade to 3D at a later point in time. Take immediate advantage of the high-end programs and the diagnostic possibilities offered in the 2D area of ORTHOPHOS XG 3Dready. Automatic patient positioning with the occlusal bite block and very simple and intuitive operation using the EasyPad support the workflow in your practice. In addition, you can also use all the dose reduction options, e.g., Quickshot.

The 3D module, which can be retrofitted with a cylindrical FoV measuring 8 x 8 cm at any time, offers increased reliability with difficult diagnoses and new possibilities in implantology in connection with CEREC.

17 panoramic and 4 ceph programs
Automatic patient positioning with the occlusal bite block
Optional cephalometric arm
Very convenient operation and stable patient positioning
Motorized adjustment for height and for forehead and temple supports

pi_orthophosxg3dready_product_646_01

ORTHOPHOS XG 5. The Professional model: More programs for the perfect result.
Easy to use. Variable features: ORTHOPHOS XG 5 makes the ideal partner for general dentists and orthodontists. All the image parameters are tailored to specific diagnostic tasks and automatically adapted to the head size. The horizontally and vertically reduced pediatric panoramic program offers outstanding image quality with a minimal dose. Ideal for practices which treat a lot of children. The optional cephalometric arm offers all key views for orthodontics.

11 important panoramic programs
Optional cephalometric arm
Clear operation with the Multipad
Stable patient positioning
Motorized adjustment for height and for forehead and temple supports

sirona_xg5_with_ceph__44561__52581.1432791932.1280.1280

HIGHLIGHTSINDICATIONSUSER REPORTSORTHOPHOS XG FAMILYINSTALLATION
& OPERATIONDOWNLOADS
ORTHOPHOS XG 3. The Economy model: The proven standard for practice-oriented x-rays.
High quality. Durable. Safe: The ORTHOPHOS XG 3 is the perfect basic equipment for general dentists. The x-ray unit’s easy operation and seamless integration into your practice’s daily routines will save you valuable time. The high image quality and proven SIDEXIS XG software guarantee that you will come to a clear diagnosis quickly and easily.

8 programs
Clear operation
Stable patient positioning
Motorized adjustment for height and for forehead and temple supports

pi_orthophosxg3_product_646_01

3D Πανοραμικά ακτινογραφικά

GALILEOS ComfortPLUS. The 3D unit recommended by dentists. For the highest demands.
What is it that defines a great 3D imaging unit? Safe results with absolute flexibility, intuitive ease of use and high resolution images.

All that is offered by the GALILEOS ComfortPLUS, but it doesn’t stop there. It combines this package for the highest demands with the lowest possible dose and unparalleled reliability. This is what makes the GALILEOS the unit recommended by dentists.

Perfect workflow
Best image quality with full flexibility (One Scan fits all)
Absolute reliability

pi_galileos_product_646_comfort_plus

ORTHOPHOS SL 3D. The complete X-ray solution for every practice.
The ORTHOPHOS SL 3D is a genuine all-rounder X-ray device. From incredibly sharp 2D panoramic images with its DCS sensor and Sharp Layer Technology, to full 3D volume flexibility due to its selectable fields of view and easier, more secure patient positioning for the perfect image, the ORTHOPHOS SL 3D facilitates every practice workflow. Paired with SIDEXIS 4, it offers you even more options for your practice, allowing you to be more efficient than ever before.

Direct Conversion Sensor for incomparable sharp image quality
Variety of 3D volume sizes for absolute flexibility
Sharp Layer (SL) technology ensures the entire jaw is in focus
Interactive SL for subsequent lingual / buccal object focusing without a second X-ray
SIDEXIS 4 imaging software: modern, intuitive, unique tools
Optimal positioning thanks to patented and brilliant solutions

pi_header_orthophos_sl_892

ORTHOPHOS XG 3D. The proven hybrid solution. Simply reliable. Every day.
With a perfectly designed 3D cylinder volume of 8 cm in diameter and 8 cm in height and a standard resolution of 160 µm, ORTHOPHOS XG 3D is precisely tailored to the everyday routines of private practices: it can capture the patient’s whole jaw in a single span. The field of view is large enough to avoid the stitching of several 3D x-ray images and thus multiple exposure to radiation. Yet it is also small enough to be a time-saver in diagnosis.

If an even smaller volume is sufficient, then choose the 5 x 5.5cm VOL 2 with a resolution of 100 µm. Whenever you need to see more, the 3D module provides for greater safety. In all standard cases, the 2D module of ORTHOPHOS XG 3D, with extensive panoramic and cephalometric x-ray programs, delivers the x-ray image you need.

Striking image quality with ASTRA (2D), MARS (3D) and High-Definition mode
Two scan volumes for dose reduction and time-efficient diagnostics
High resolution (160/100 µm)
Simple unit operation for 2D and 3D scans with automatic switching sensor
Automatic patient positioning for correct panoramic scans

pi_orthophosxg3d_product_646_01

Εταιρείες


Είμαστε υπερήφανοι για τη συνεργασία μας με έμπιστες εταιρίες απο όλο το κόσμο. Μάθετε περισσότερα για τους συνεργάτες μας.

 
Bode Chemie
ASTRA
Sirona