Λουτρά υπερήχων – έλεγχος και επικύρωση


Έλεγχος και επικύρωση λουτρών υπερήχων βάση των Ευρωπαϊκών και βρετανικών προτύπων σε νοσοκομεία κλινικές και βιομηχανίες.

Maintenance , Testing Validation to HTM 01-01

Dentalcon (Healthcare) Ltd offers a testing service throughout the whole of Cyprus on a weekly, monthly, quarterly and annual basis, to ensure that customers’ Endoscope Washer Disinfectors are tested to the relevant European standard.

Validation services are also available for the commissioning of new machines or on existing units.