Πλυντήρια ενδοσκοπίων – Έλεγχος και επικύρωση


Πλυντήρια απολύμανσης ενδοσκοπίων, Έλεγχος και επικύρωση βάση των Ευρωπαϊκών και βρετανικών προτύπων σε νοσοκομεία και κλινικές.

Endoscope Washer
Dentalcon (Healthcare) Ltd offers a testing service throughout the whole of Cyprus on a weekly, monthly, quarterly and annual basis, to ensure that customers’ Endoscope Washer Disinfectors are tested to the relevant European standard.

Validation services are also available for the commissioning of new machines or on existing units.