Διαχείριση περιστατικών στοματικής χειρουργικής στην καθημερινή κλινική Οδοντιατρική Πράξη

Διαχείριση περιστατικών στοματικής χειρουργικής
στην καθημερινή κλινική Οδοντιατρική Πράξη

3-4/10/2017

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα αποτελούμενο από δύο μέρη συνδυάζει μια εμπεριστατωμένη εκπαίδευση με εις βάθος
ανάλυση και ευκολοκατανοητα κλινικά περιστατικά και λεπτομερείς πρακτικές συμβουλές όσον αφορά τα εργαλεία – εξοπλισμό
και χειρουργικά μυστικά και κόλπα στη Στοματική Χειρουργική.

Εχει σχεδιαστεί ετσι ώστε να διδάξει τεκμηριωμένη γνώση και σύγχρονη τακτική στη Στοματικη χειρουργική απο την απλή
ατραυματική εξαγωγη και τα συμβάματα της εστιάζοντας στα υλικά και τον τροπο που μπορεί να υλοποιηθεί, σε χειρουργικές
τεχνικές και τεχνικές συρραφής ,διαχείριση μετεγχειρητικού πονου, και γενικότερα περιεγχειρητική υποστηριξη του ασθενούς.
Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευσης οι συμμετεχοντες θα έχουν αποκτησει αυτοπειθηση και ικανότητες να χειριστούν
χειρουργικά περιστατικά και να προσφερουν υπηρεσια σε ασθενεις με ασφάλεια και σύγχρονες μεθόδους.

Ομιλητής

Ιωάννης Φακίτσας,
DDS, DrOdont, Γναθοχειρούργος

Για πληροφορίες – εγγραφές:

Τηλ.: 210 222 2637, 6972 036900
e-mail: info@omnicongresses.gr web: www.omnicongresses.gr

orphanos group - Chemical Peels Course, training, surgeons, doctors, cyprus

Participate

Click for information on how to register

Participate

Contact us now for more information about participations.

Click

Πρόγραμμα

1η ημέρα
08.30 – 09.30: Προσέγγιση του ασθενή, λήψη ιστορικού
και εκτίμιση της περίπτωσης σύμφωνα με τις ικανότητες
και τη εκπαιδευτική μας δυνατότητα.
Διαχείριση ιατρικά επιβαρυμένου ασθενή
09.30 – 10.00: Σχέδιο θεραπείας λήψη αποφάσεων σύμφωνα
με την επιστημονική τεκμηρίωση.
10.00 – 10.30: Συζήτηση – Διάλειμμα
10.30 – 12.00: Περιεγχειρητική φροντίδα ασθενή.
(Έλεγχος πόνου, τοπική αναισθησία και
φαρμακολογία και διαχείριση ψυχολογίας ασθενούς)
Εξοπλισμός χώρου ,εργαλεία και πως λειτουργούν
ανά περίπτωση.
Εκτίμηση υπολογιστικής τομογραφίας και συσχετισμός
με τη χειρουργική ανατομία των γνάθων για τη σωστή
διάγνωση στη Στοματική χειρουργική
12.00 – 12.15: Διάλειμμα
12.15 – 13.30: Είδη τομών, κρημνών, τεχνικές συρραφής υλικά
που χρησιμοποιούμε και γιατί.
Εκτίμηση και Διαχείριση γναθοπροσωπικών φλεγμονών.
Μικροβιολογία, κλινική φαρμακολογία
και θεραπεία περιπτώσεων
(σχάση –παροχέτευση ενδοστοματικά –εξωστοματικά)
13.30 -14.30: Ελαφρύ Γεύμα
14.30 – 17.30: Hands on σε γουρουνοκεφαλή:
• Επίδειξη εργαλείων,ραμμάτων,
βελονών τρόπος χρήσης των
• Σχεδίαση κρημνών και συρραφή –είδος ραφών
• Διάνοιξη παροχέτευση φλεγμονών

2η ημέρα
8.30 – 10.00: Τεχνικές και πρακτικές συμβουλές στη χειρουργική
αφαίρεση δοντιών άνω και κάτω γνάθου, ριζών,
πολλαπλών εξαγωγών και
Φατνιοπλαστική, οστική διευθετιση φατνίων.
10.00 – 10.30: Συζήτιση – Διάλειμμα
10.30 – 12.00: Αξιολόγηση βαθμού δυσκολίας εγκλείστων,
ημιεγκλείστων.
Πότε επεμβαίνουμε και πως.
Χειρουργική τακτική των επεμβάσεων
χειρουργική αφαίρεση ημιεγκλείστων-εγκλειστων
δοντιών άνω – κάτω γνάθου
Aφαίρεση ενδοστικών κύστεων -ακρορριζεκτομή
12.00 – 12.15: Διάλειμμα
12.15 – 13.30: Διαχείριση κρίσεων.
Συμβάματα και Επιπλοκές στη Στοματικη Χειρουργική
(διεγχειρητικές, μετεγχειρητικές).
Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας-μετατόπιση
δοντιών ριζών στο ιγμόρειο κ.λ.π.
13.30 – 14.30 Ελαφρύ Γεύμα
14.30 – 17.30: Hands on σε γουρουνοκεφαλή:
• Σύγκλειση στοματοκολπικής επικοινωνίας
• Χειρουργική αφαίρεση δοντιού –ριζών
• Διατήρηση φατνιακού όγκου μετεγχειρητικά.


Contact – Participate

For seminar / course registrations, all the fields below are requested. Please be aware that we will not for any reason use your personal information for anything other than the registration for the Orphanos Academy seminar you fill the form for.

Για τις εγγραφές σε σεμινάρια / εκπαιδεύσεις, όλα τα παρακάτω πεδία είναι απαραίτητα. Σας ενημερώνουμε πως για κανένα λόγο δεν γίνεται η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για οτιδήποτε άλλο παρα μόνο την εγγραφή σας στο σεμινάριο της Orphanos Academy για το οποίο συμπληρώνετε τη φόρμα.

Full Name / Ονοματεπώνυμο*

Ημερομηνία Κράτησης Σεμιναρίου*

Όνομα Σεμιναρίου*

ID Number / Αρ. Ταυτότητας*

Profession / Επάγγελμα*

Email Address / Διεύθυνση email*

Telephone Number / Αριθμός Τηλεφώνου*

Τηλέφωνο Κλινικής – Ιατρείου / Clinic – Office Telephone Number*

Address / Διεύθυνση*

City / Πόλη*


by

Tags: