Σεμινάριο Επικοινωνίας και Οδοντιατρικό Marketing

Orphanos2 Seminars

Ολοκληρώθηκε ακόμη ένα Διήμερο δια-δραστικό σεμινάριο με ομιλητή τον Simon Tucker και θέμα Σεμινάριο Επικοινωνίας, Μέτρησης και Βελτίωσης Αποδοτικότητας – Οδοντιατρικό Marketing. Το σεμινάριο πρόσφερε την ευκαιρία στο κάθε συμμετέχοντα να βρει τον τρόπο επικοινωνίας που του ταιριάζει, να αναπτύξει διαδικασία πειθούς ανάλογα με το εργασιακό του περιβάλλον, να αναπτύξει μια νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης κι εξέλιξης, να κατανοήσει τις επιλογές …

Σεμινάριο Επικοινωνίας και Οδοντιατρικό Marketing

Orphanos2 Past Seminars

Ολοκληρώθηκε ακόμη ένα Διήμερο δια-δραστικό σεμινάριο με ομιλητή τον Simon Tucker και θέμα Σεμινάριο Επικοινωνίας, Μέτρησης και Βελτίωσης Αποδοτικότητας – Οδοντιατρικό Marketing. Το σεμινάριο πρόσφερε την ευκαιρία στο κάθε συμμετέχοντα να βρει τον τρόπο επικοινωνίας που του ταιριάζει, να αναπτύξει διαδικασία πειθούς ανάλογα με το εργασιακό του περιβάλλον, να αναπτύξει μια νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης κι εξέλιξης, να κατανοήσει τις επιλογές …

Botox and Fillers Hands-on Courses Beginners & Advanced

Orphanos2 Botox Fillers, Dermal Fillers, Past Medical Aesthetics Seminars, Past Seminars

Υλικά, κατηγορίες ενθεμάτων και τεχνικές για βέλτιστα αποτελέσματα Dermal Fillers – Εφορμογές Botox – Βοτουλινική τοξίνη: Botox – Εφορμογές *Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα απονεμηθεί στους συμμετέχοντες ειδικό δίπλωμα παρακολούθησης του σεμιναρίου.   Το σεμινάριο απευθύνετε μόνο σε Ιατρους και οδοντίατρους που παρακολούθησαν τα Beginners Course. Θα περιέχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος για την εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων στις περιοχές κάτω …

Botox and Fillers Hands-on Courses Beginners & Advanced

Orphanos2 Botox Fillers, Dermal Fillers, Past Medical Aesthetics Seminars, Past Seminars

Υλικά, κατηγορίες ενθεμάτων και τεχνικές για βέλτιστα αποτελέσματα Dermal Fillers – Εφορμογές Botox – Βοτουλινική τοξίνη: Botox – Εφορμογές *Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα απονεμηθεί στους συμμετέχοντες ειδικό δίπλωμα παρακολούθησης του σεμιναρίου.   Το σεμινάριο απευθύνετε μόνο σε Ιατρους και οδοντίατρους που παρακολούθησαν τα Beginners Course. Θα περιέχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος για την εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων στις περιοχές κάτω …

Botox and Fillers Hands-on Courses Beginners & Advanced (24-25 February 2018)

Orphanos2 Botox Fillers, Dermal Fillers, Past Medical Aesthetics Seminars, Past Seminars

  Botox The objective of the course is to teach practitioners advanced techniques using a range of products which will provide optimum patient satisfaction. Please note you must complete a Beginners dermal filler course and be confident with these techniques before attendance of the advanced course. This course will allow you to introduce a wide range of popular and value …

Botox and Fillers Hands-on Courses Beginners & Advanced

Orphanos2 Botox Fillers, Dermal Fillers, Past Medical Aesthetics Seminars, Past Seminars

Υλικά, κατηγορίες ενθεμάτων και τεχνικές για βέλτιστα αποτελέσματα Dermal Fillers – Εφορμογές Botox – Βοτουλινική τοξίνη: Botox – Εφορμογές *Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα απονεμηθεί στους συμμετέχοντες ειδικό δίπλωμα παρακολούθησης του σεμιναρίου.   Το σεμινάριο απευθύνετε μόνο σε Ιατρους και οδοντίατρους που παρακολούθησαν τα Beginners Course. Θα περιέχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος για την εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων στις περιοχές κάτω …

Botox and Fillers Hands-on Courses Beginners & Advanced για ιατρούς

Orphanos2 Uncategorized

Υλικά, κατηγορίες ενθεμάτων και τεχνικές για βέλτιστα αποτελέσματα Dermal Fillers – Εφορμογές Botox – Βοτουλινική τοξίνη: Botox – Εφορμογές *Μετά το πέρας του σεμιναρίου θα απονεμηθεί στους συμμετέχοντες ειδικό δίπλωμα παρακολούθησης του σεμιναρίου.   Το σεμινάριο απευθύνετε μόνο σε Ιατρους και οδοντίατρους που παρακολούθησαν τα Beginners Course. Θα περιέχει θεωρητικό και πρακτικό μέρος για την εφαρμογή ενέσιμων εμφυτευμάτων στις περιοχές κάτω …